fbpx

跑馬地寵物友善樓盤 毛孩樂園

黛安好多姐妹都有毛孩,連買樓都會睇下附近係唔係寵物共融社區。最近聽公關姐妹講,遠中集團位於跑馬地新盤EIGHT KWAI FONG Happy Valley,絕對係寵物友善樓盤,仲喺上星期同今個星期六…